Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
best seller


/'best'selə/

danh từ
cuốn sách bán chạy nhất; đĩa hát bán chạy nhất
tác giả cuốn sách bán chạy nhất


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.