Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
best man
best+man
['best'mæn]
danh từ
người bạn trai hoặc họ hàng của chú rể đi cùng chú rể đến tiệc cưới; phù rể


/'best'lukə/

danh từ
người phù rể


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.