Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
best looker
best+looker
['best'lukə]
danh từ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) chàng đẹp trai


/'best'lukə/

danh từ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) chàng đẹp trai


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.