Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
besom


/'bi:zəm/

danh từ

chổi sể

(Ê-cốt) con mụ phải gió, con mụ chết tiệt (ngụ ý chửi)

!to jump the besom

lấy vợ mà không cưới xin gì

ngoại động từ

quét bằng chổi sể


Related search result for "besom"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.