Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
bequest
bequest
[bi'kwest]
danh từ
sự để lại (bằng chúc thư)
vật để lại (bằng chúc thư)


/bi'kwest/

danh từ
sự để lại (bằng chúc thư)
vật để lại (bằng chúc thư)

Related search result for "bequest"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.