Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
benzoic
benzoic
[ben'zouik]
tính từ
(hoá học) benzoic
benzoic acid
axit benzoic


/ben'zouik/

tính từ
(hoá học) benzoic
benzoic acid axit benzoic

Related search result for "benzoic"
  • Words pronounced/spelled similarly to "benzoic"
    banzai benzoic

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.