Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
bengal light
bengal+light
[beη'gɔ:l'lait]
danh từ
pháo hoa; pháo hiệu


/beɳ'gɔ:l'lait/

danh từ
pháo hoa; pháo hiệu

Related search result for "bengal light"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.