Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
bellying


    Chuyên ngành kỹ thuật
sự lồi
sự phình
sự trương nở
    Lĩnh vực: cơ khí & công trình
sự vồng


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.