Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
belatedly
phó từ
chậm, muộnbelatedly
[bi'leitidli]
phó từ
chậm, muộnGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.