Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
befog
befog
[bi'fɔg]
ngoại động từ
phủ sương mù
làm mờ


/bi'fɔg/

ngoại động từ
phủ sương mù
làm mờ

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "befog"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.