Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
beetle-eyed
beetle-eyed
['bi:tl'aid]
tính từ
cận thị


/'bi:tlaid/

tính từ
cận thị

Related search result for "beetle-eyed"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.