Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
beetle-browed
beetle-browed
['bi:tlbraud]
tính từ
cau lông mày lại có vẻ đe doạ
có lông mày sâu róm


/'bi:tlbraud/

tính từ
cau lông mày lại có vẻ đe doạ
có lông mày sâu róm

Related search result for "beetle-browed"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.