Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
beefsteak
beefsteak
['bi:f'steik]
danh từ
thịt bò bít tết


/'bi:f'steik/

danh từ
thịt bít tết


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.