Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
beef-witted
beef-witted
['bi:f'witid]
tính từ
ngu đần, ngu như bò


/'bi:f'witid/

tính từ
ngu đần, ngu như bò

Related search result for "beef-witted"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.