Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
beef tea
beef+tea
['bi:f'ti:]
danh từ
nước thịt bò hầm


/'bi:f'ti:/

danh từ
nước thịt bò hầm

Related search result for "beef tea"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.