Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
bedaub
bedaub
[bi'dɔ:b]
ngoại động từ
vấy sơn, vấy bẩn, làm lem luốc
tô son điểm phấn loè loẹt


/bi'dɔ:b/

ngoại động từ
vấy sơn, vấy bẩn, làm lem luốc
tô son điểm phấn loè loẹt


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.