Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
beauty-sleep
beauty-sleep
['bju:tisli:p]
danh từ
giấc ngủ sớm (trước nửa đêm)


/'bju:tisli:p/

danh từ
giấc ngủ sớm (trước nửa đêm)

Related search result for "beauty-sleep"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.