Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
beardlessness
beardlessness
['biədlisnis]
danh từ
tình trạng không râu
tình trạng không ngạnh


/'biədlisnis/

danh từ
tình trạng không râu
tình trạng không ngạnh


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.