Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
battle-cry
battle-cry
['bætlkrai]
danh từ
lời kêu gọi chiến đấu; tiếng kêu xung trận
khẩu hiệu hoặc tiếng kèn tập hợp một nhóm người chiến đấu cho một mục đích chung; khẩu hiệu; lời kêu gọi


/'bætlkrai/

danh từ
lời kêu gọi chiến đấu; tiếng kèn xung trận
khẩu hiệu

Related search result for "battle-cry"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.