Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
bath-house
bath-house
['bɑ:θhaus]
danh từ
nhà tắm; phòng tắm


/'bɑ:θhaus/

danh từ
nhà tắm; phòng tắm

Related search result for "bath-house"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.