Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
bastille
bastille
[bæs'ti:l]
danh từ
nhà tù, chốn tù ngục
pháo đài


/bæs'ti:l/

danh từ
nhà tù, ngục
pháo đài

Related search result for "bastille"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.