Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
baseless
baseless
['beislis]
tính từ
không có cơ sở, không có căn cứ


/'beislis/

tính từ
không có cơ sở, không có căn cứ

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "baseless"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.