Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
bascule-bridge
bascule-bridge
['bæskju:l,bridʒ]
danh từ
cầu cất


/'bæskju:l'bridʤ/

danh từ
cầu cất

Related search result for "bascule-bridge"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.