Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
barf
barf

[barf]
saying && slang
vomit, puke, hork, throw up
If I eat another hotdog, I'll barf. I'll be sick.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.