Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
bao lăm


[bao lăm]
not much
chiếc xe đạp cũ này chẳng đáng bao lăm
this old bicycle is not worth muchNot much
chiếc xe đạp cũ này chẳng đáng bao lăm this old bicycle is not worth much


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.