Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
banger
danh từ
xúc xích
loại pháo nổ to
ôtô cũ kêu ầm ựbanger
['bæηə]
danh từ
xúc xích
loại pháo nổ to
ôtô cũ kêu ầm ĩ


▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "bang"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.