Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
balloon tire
balloon+tire
[bə'lun'taiə]
danh từ
lớp ba lông (ôtô...)


/bə'lun'taiə/

danh từ
lớp ba lông (ôtô...)

Related search result for "balloon tire"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.