Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
ballad
ballad
['bæləd]
danh từ
khúc balat, bài ca balat


/'bæləd/

danh từ
khúc balat, bài ca balat

Related search result for "ballad"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.