Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
ball-room


/'bɔ:lrum/

danh từ
phòng khiêu vũ, phòng nhảy

Related search result for "ball-room"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.