Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
ba lápadj
nonsensical, senseless
câu chuyện ba láp nonsensical talk
cái gọi là bản dịch này thì hoàn toàn ba láp this so-called translation is quite nonsensical
nói ba láp to talk nonsense

[ba láp]
tính từ
nonsensical, senseless, disorderly; confused
câu chuyện ba láp
nonsensical talk
cái gọi là bản dịch này thì hoàn toàn ba láp
this so-called translation is quite nonsensical
nói ba láp
to talk nonsense
frivolous; improperGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.