Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
bực mình


[bực mình]
tetchy
chờ mãi không thấy, bực mình bỏ về
after waiting in vain, he left out of tetchiness
bearing a grudge (against); offended (with)
bực mình vì câu nói đùa
resent a bit of funTetchy
chờ mãi không thấy, bực mình bỏ về after waiting in vain, he left out of tetchiness


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.