Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
bộc bạchverb
To bare
bộc bạch hết những tâm tư sâu kín to bare one's heart

[bộc bạch]
động từ
to bare, speak up frankly
bộc bạch hết những tâm tư sâu kín
to bare one's heartGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.