Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
bỗng đâu


[bỗng đâu]
Suddenly, all of a sudden
By chance
bỗng đâu gặp lại người bạn cũ
to run into some old friend by chance
Bỗng đâu có khách biên đình sang chơi (truyện Kiều)
When from the far frontier a guest turned upAll of a sudden
By chance
bỗng đâu gặp lại người bạn cũ to run into some old friend by chance


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.