Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
bỏ liều


[bỏ liều]
to let things go their own way, to abandon, to forsakeTo let things go their own way, to abandon


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.