Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
bến đònoun
port; station

[bến đò]
danh từ.
port; station, wharf, pierGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.