Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
bất quá


[bất quá]
at most, only
việc này bất quá năm ngày làm xong
this job can be done in five days at most
ý kiến của anh ta bất quá chỉ được vài ba người tán thành
his view is approved of by two or three people at mostAt most
việc này bất quá năm ngày làm xong this job can be done in five days at most
ý kiến của anh ta bất quá chỉ được vài ba người tán thành his view is approved of by two or three people at most


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.