Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
bản in thử


[bản in thử]
slip; proof copy; draft printout
Sửa bản in thử
To read proofs; to proofread
Người sửa bản in thử
ProofreaderProof


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.