Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
bạo ganadj
Audacious

[bạo gan]
tính từ
audacious; daring; adventurous; bold; imprudentGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.