Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
bùng bụcadj
Easily crambling, easily cracking
chiếc áo cũ quá, bở bùng bục the jacket was too old,it cracked easily

[bùng bục]
tính từ
Easily crambling, easily cracking
chiếc áo cũ quá, bở bùng bục
the jacket was too old,it cracked easily
danh từ
the sound of a broken drum
the sound of a breaking cord
the sound of cloth tearingGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.