Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
noun
Waste, residue, refuse
bã mía Bagasse, megass
bã rượu Distiller's grains
bã cà phê coffee grounds
bã trầu a chewed betel quid
adj
Tasteless and loose (as deprived of nutrient substance)
Exhausted, dead tired, dogtired
nói bã bọt mép to speak in vain, to waste one's breath

[bã]
waste, residue, refuse, garbage; offal; waste matter; dregs
bã mía
Bagasse; megass
bã rượu
Distiller's grains
bã cà phê
coffee grounds
bã trầu
a chewed betel quid
tasteless and loose (as deprived of nutrient substance)
exhausted, dead tired, get tired, fatigued, dogtired
nói bã bọt mép
to speak in vain, to waste one's breathGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.