Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
bánh nếpnoun
Glutinous rice cake (filled with green bean and lard)

[bánh nếp]
danh từ
glutinous rice cake (filled with green bean and lard)Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.