Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
bách bổ


[bách bổ]
All-round tonic
cao bách bổ
an all-round tonic jellyAll-round tonic
cao bách bổ an all-round tonic jelly


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.