Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
bàunoun
Pool, pond (in the fields)
tát bàu bắt cá to scoop out water of pools for fish
bàu sen a lotus pool

[bàu]
danh từ
pool, pond (in the fields); stew, fish-pond; nurse pond (bàu cá)
tát bàu bắt cá
to scoop out water of pools for fish
bàu sen
a lotus pool
động từ
elect; vote
bàu ông X làm chủ tịch
elect Mr.X. (to be) chairman
ông bàu
patron, protector, sponsor; manager of theaterGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.