Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
bài mụcnoun
Section (in a syllabus)
một bài mục gồm mười bài a ten-lesson section

[bài mục]
danh từ
Section (in a syllabus)
một bài mục gồm mười bài
a ten-lesson sectionGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.