Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
awkwardly
awkwardly
['ɔ:kwədli]
phó từ
vụng về
lúng túng, ngượng nghịu


/'ɔ:kwədli/

phó từ
vụng về
lúng túng, ngượng nghịu
khó xử


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.