Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
awash
awash
[ə'wɔ∫]
tính từ
bị sóng cuốn đi, bị sóng đưa đi; bị ngập sóng


/ə'wɔʃ/

tính từ
vị ngữ trôi nổi trên mặt nước
bị sóng cuốn đi, bị sóng đưa đi; bị ngập sóng

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "awash"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.