Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
auroral
auroral
[ɔ:'rɔ:rəl]
tính từ
(thuộc) bình minh, (thuộc) rạng đông
ửng hồng, ánh hồng (như) ánh mặt trời lúc rạng đông
(thuộc) cực quang (nam cực quang, bắc cực quang)


/ɔ:'rɔ:rəl/

tính từ
(thuộc) bình minh, (thuộc) rạng đông
ửng hồng, ánh hồng (như ánh mặt trời lúc rạng đông)
(thuộc) cực quang (nam cực quang, bắc cực quang)

Related search result for "auroral"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.