Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
atonic
atonic
[ə'tɔnik]
tính từ
(y học) mất sức trương
(ngôn ngữ học) không có trọng âm, không nhấn mạnh
danh từ
(ngôn ngữ học) từ không trọng âm, chủ yếu ở ngữ pháp Hy lạp


/æ'tɔnik/

tính từ
(y học) mất sức trương
(ngôn ngữ học) không có trọng âm, không nhấn mạnh

danh từ
(ngôn ngữ học) từ không trọng âm, chủ yếu ở ngữ pháp Hy lạp

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "atonic"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.