Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
astragalus
astragalus
[əs'trægələs]
danh từ
(giải phẫu) xương xên
(thực vật học) cây đậu ván dại


/əs'trægələs/

danh từ
(giải phẫu) xương xên
(thực vật học) cây đậu ván dại

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.