Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
asthenic
asthenic
[æs'θenik]
tính từ
(y học) suy nhược
danh từ
(y học) người suy nhược


/æs'θenik/

tính từ
(y học) suy nhược

danh từ
(y học) người suy nhược

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "asthenic"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.